Besplatni Web Hosting | Web Hosting | Registracija Domena | Supetar | Jeftinije Telefoniranje | Mikrotik Hrvatska | Croatia Holidays | Croatia Apartments
Ribarski Kalendar v 2.0
         
       
Izgled glavnog prozora ribarskog kalendara.
 
       
Izgled djela forme za unos podataka
Potrebno je odabrati željeni datum, kliknuti na vrstu vjetra koji puše i odrediti da li je oblačno ili sunčano vrijeme što je vezano za tlak zraka koji isto tako utječe na prehrambeni ciklus riba. Pritiskom na Enter ili klikom na OK program će u trenu izbaciti informaciju.
     
     
Ribarski kalendar još sadrži kartu najboljih ribolovnih zona na Jadranu, podatke o vrstama oblaka sa slikama te kakvo vrijeme nam određeni oblaci donose što je izuzetno važno u nautici, zatim tu su još i kratki opisi vrsta morskih dna jer i o tome ovisi uspješan ribolov, te opisi i podjele morskih bića.
     
Osim izračuna pogodnosti ribolova za zadani dan, Ribarski kalendar pruža mogućnost evidentiranja ulova, potencijalnih ulova, te ribolovnih neuspjeha, kao i evidenciju korištenih ribolovnih alata. Sve je potkrijepljeno izvještajima, a također se paralelno vodi i financijska evidencija.
                 
Downloadajte  
Obavezno pročitajte HELP.DOC kako ne bi bilo problema sa instalacijom!

 
Fileovi za download (obavezno sve):
Raspakirati sa WinZipom samo Setup.Zip i nakon toga dvokliknuti na setup.exe!!!!

Rib1Rib2Rib3Rib4Rib5

Rib6Rib7Rib8Rib9 Setup.zip